För att kunna ansöka om behörighet hos Energigas Sveriges Auktorisationsnämnd behöver du ha genomgått relevant utbildning med godkänt resultat.

Energigas Sverige erbjuder utbildningar för

  • Gasmontör
  • Gasinstallationsledare
  • Besiktningsman gasinstallationer
  • Beiktningsman distribution
  • PE-svetsare gas (komplettering till EWF utbildning)

För att få en ansökan om behörighet prövad hos Auktorisationsnämnden behöver du som sökande ha avlagt ett godkänt skriftligt prov för den utbildning som gäller för ansökan.