Introduktionskurs energigaser vänder sig till alla som vill veta mer om Energigaserna. Du kan t.ex jobba inom gasbranschen, inom en kommun eller inom annan verksamhet som kommer i kontakt med någon eller några av energigaserna.

Kursen ger en introduktion till energigaser och vad de används till, hur de produceras, distribueras och lagras, samt deras egenskaper, risker och miljöeffekter. De energigaser som behandlas här är naturgas, gasol, biogas och stadsgas.

Introduktionskurs energigaser är ett förkunskapskrav för de behörighetsgrundande utbildningarna.

  • Gasmontör
  • Gasinstallationsledare
  • Besiktningsman gasinstallationer
  • Besiktningsman distributionsnät

Kursen omfattar en dag.