Auktorisation

Utfärdande av ny auktorisation 4680 kr

Kostnadstillägg per installationsledare 1560 kr

Förlängning av auktorisation 1560 kr

Kostnadstillägg per installationsledare 780 kr

Årlig avgift 780 kr

Utfärdande av behörighet för ny installationsledare 1560 kr

Utökad behörighet för installationsledare 780 kr

Överflyttning av en redan behörig installationsledare till ett redan auktoriserat företag 780 kr

Besiktningsmän

Utfärdande av ny behörighet 7800 kr

Förlängning av behörigheten 2340 kr

Utfärdande av utökad behörighet 3900 kr

Överflyttning av en redan behörig besiktningsman till annat företag 780 kr

Systemgranskare

Utfärdande av ny behörighet 7800 kr

Förlängning eller ändring, som kräver prövning i nämnden 2340 kr

Överflyttning av en redan behörig systemgranskare till annat företag 780 kr

PE-svetsare

Vid utfärdande av nytt PE-certifikat 2340 kr

Förlängning av svetsbehörighet 2340 kr