Utredning om vilken strålningsnivå som uppstår på olika avstånd i omgivningen till följd av strålning från en varmfackla då biogas förbränns. Biogasen förbränns i varmfacklan vid överproduktion.