Denna studie är utförd på uppdrag av Energigas Sverige som underlag till arbetet med Nationell biogasstrategi. Biogas kan vara ett avgörande bidrag för att nå miljö- och klimatmålen. Enligt Energigas Sverige kan användningen av biogas uppnå 15 TWh år 2030.