Statistik över hur mycket biogas som producerats, vad den använts till, antalet uppgraderingsanläggningar för fordonsgas samt injektionsstationer till gasnätet i Sverige under 2017. Rapporten visar även vad biogasen producerats av samt hur mycket av rötresten som används till gödningsmedel.