Energigas Sverige samlar löpande in uppgifter om incidenter och olyckor i Sverige som involverar någon av energigaserna naturgas, biogas, gasol, fordonsgas, vätgas eller flytande metan. Sammanställningen bygger på rapporter från Energigas Sveriges medlemsföretag och bevakning av artiklar i dagspressen via Meltwater. Avstämning sker också med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.