Anvisningarna innefattar hantering och kontroll av slangledningar av rostfritt stål avsedda för lastning och lossning av flytande metan. Övriga slangledningar, t ex vid fartygsbunkring, för tankning av flytande metan till fordon eller vid fordonstankning med komprimerad fordonsgas, berörs inte.