En publik tankstation ska ha informationsskyltar, som upplyser om gastyp och faran med att använda adapter. Skyltarna ska finnas väl synliga på dispensern eller i dess direkta närhet, enligt "Anvisningar - tankstationer för metangasdrivna fordon (TSA 2020)". Dekalen har tagits fram av Energigas Sverige i samarbete med medlemmarna.