Naturgas är en informationstidning där du kan läsa om hur naturgasen används i Sverige idag, som fordonsbränsle, inom industri och kraftvärme, i hushållen och som fartygsbränsle.
(enbart portkostnad)