Den svenska biogasproduktionen finns utspridd över hela landet. Det är en industrigren som redan i dag är viktig för omställningen till det hållbara Sverige. Variationerna i storlek, råvarutillgång, infrastruktur och teknik är stora bland biogasanläggningarna. En av biogasens många styrkor är dess flexibilitet som enkelt kan anpassas till olika platsers förutsättningar.