Sverige ligger långt framme i arbetet för att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål och skapa en cirkulär ekonomi. Framsynta satsningar i kommunerna, med samverkan mellan offentliga och privata aktörer inom avfalls-, energi- och vattenbranscherna, har bidragit till en cirkulär ekonomi i praktiken. I den här broschyren presenteras exempel på verksamheter som med framgång kombinerat sitt miljöarbete med affärsnytta.