Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, tackar för inbjudan att lämna synpunkter på rubricerad rapport.

Energigas Sverige har inga synpunkter på förslagen i rapporten.