Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, tackar för inbjudan att bidra med synpunkter på rubricerad remiss.

Energigas Sverige tillstyrker förslaget. Ovan redogörs för våra ståndpunkter samt relaterade synpunkter som Regeringen uppmanas att säkerställa i förhandlingarna om nytt förnybartdirektiv efter 2020 (REDII).