Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, tackar för inbjudan att lämna synpunkter på rubricerade föreskrifter och allmänna råd.

Vår enda synpunkt är att även gasbilar kan drivas med två drivmedel (fordonsgas och bensin), och att samma förtydligande som görs för el- och laddhybrider i 2 § därför bör göras även för gasbilar.

Följande förtydligande gällande gasbilar bör därför göras i 2 §: ”I de fall klimatbonusbilen är en gasbil eller el- eller laddhybrid, ska närmast jämförbara bil drivas med samma konventionella drivmedel som gasbilen eller el- eller laddhybriden.”