Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, tackar för inbjudan att bidra med synpunkter på rubricerat förslag och framför följande kommentarer.

Läs mer i ovan remissvar.