Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, tackar för möjligheten att bidra med synpunkter på rubricerat förslag.

Vi har inga synpunkter på Transportstyrelsens förslag.

Det är viktigt att bonus till gasbilar inte villkoras med onödig administration och krav som inte behöver införas, och vi hade önskat mer transparens från regeringen om varför de nyligen beslutade förordningsändringarna införs. Samtidigt har vi full förståelse för att Transportstyrelsen måste anpassa föreskrifterna enligt remitterat förslag, eftersom förordningen ställer nya krav kopplat till gasbilar från och med 12 juli 2022.