Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, tackar för inbjudan att lämna synpunkter på rubricerad remiss.

Fordonsgasbranschen har redan implementerat denna märkning på majoriteten av tankstationerna vilket också framkommer i konsekvensutredningen.

Energigas Sverige har därför inga synpunkter på remitterat förslag till föreskrifter.