Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerat förslag. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Skatteverkets remiss den 14 juni 2022.

Energigas Sverige har inga synpunkter på Skatteverkets förslag.