Inledning
Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad promemoria. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Finansdepartementets remiss den 29 april 2020.

Energigas Sverige begränsar sitt svar till att endast avse förslagen om ändrade förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol.