Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerat förslag. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger här vårt yttrande enligt Infrastrukturdepartementets remiss den 22 oktober 2021.

Energigas Sverige har inga synpunkter på Energimarknadsinspektionens rapport Digital inlämning av uppgifter.