Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, tackar för inbjudan att lämna synpunkter på rubricerad promemorian. Energigas Sverige har inga invändningar utan stödjer förslaget.