Vid årets föreningsstämma lämnade Cecilia Hedqvist, vd för Gasnätet Stockholm, rollen som ordförande i Energigas Sveriges styrelse efter 12 år. Det har varit intensiva och viktiga år för gasbranschen, och verksamheten inom Energigas Sverige har utvecklats och breddats under denna tid. Fokuset på omställningen av samhället från fossilt till förnybart står högt på agendan vilket också är tydligt i gasbranschens klimatfärdplan som lanserades och överlämnades under Cecilia Hedqvists tid som ordförande.

– Det känns fantastiskt roligt att få det här uppdraget i en tid då hela branschen har höjt tempot i energiomställningen och nu börjat omsätta alla planer och visioner till riktig verkstad. Vi vet att omställningen måste göras och vi vet att det går att göra, men vi vet också att det finns många utmaningar längs vägen som vi måste adressera så att investeringsviljan består. Det är av yttersta vikt att vi är framgångsrika eftersom de nyttor som våra medlemmar representerar är centrala för både Sveriges säkerhet och Sveriges konkurrensförmåga, menar Wilhelm Schånberg, ordförande för Energigas Sverige.

Föreningsstämman genomfördes i anslutning till Gasdagarna 2024 som genomfördes i Båstad den 22-23 maj.

– Vikten av energigaserna och dess möjlighet att bidra till omställningen och stärka försörjningstryggheten är större än någonsin. Det visar, om inte annat, det stora intresset av att delta under Gasdagarna 2024 på. Det var rekordstort antal deltagare på plats för att under två dagar diskutera energigasernas roll i samhället. Wilhelms Schånbergs gedigna erfarenhet av gasfrågor, och hans stora engagemang för omställningen, kommer att ytterligare stärka gasbranschen och Energigas Sveriges fortsatta utveckling, menar Maria Malmkvist, VD för Energigas Sverige.