Vi får hoppas att smittokurvan går lika fort ned som den har gått upp och så får vi alla hjälpas åt och göra allt vi kan för att verksamheten ska fortsätta trots allt.

Det har verkligen varit en rivstart på det nya året! Redan efter första veckan började jag fundera på hur vi ska prioritera för att hinna med alla spännande uppgifter! Det är ett stort antal remisser samt ett antal EU-konsultationer som ska besvaras inom kort. Det är som i höstas då remissinflödet var ovanligt stort. På remissidan är naturligtvis svaret på tredje gasmarknadspaketet en stor utmaning. Det är ett gediget och omfattande underlag där det finns många nya skrivningar kring vätgasnät och vad som gäller för dem, utöver förändring kring regler för naturgasnäten. Gasmarknadspaketet består både av ett direktiv och en förordning, och bägge är på remiss nu fram till 9 februari. Det är även en EU-konsultation ute som ska besvaras i mars. Ett annat viktigt förslag som vi arbetar med, och som både är ute på remiss och EU-konsultation är EU-förordningen om minskade metanutsläpp i energisektorn. Här är givetvis samarbetet och inspelen från er alla väldigt viktigt.

Vi fortsätter vårt påverkansarbete kring att bredda synen inom EU från utsläpp vid avgasröret till ett till ett bredare ”well to wheel”-perspektiv. Detta arbete genomförs tillsammans med våra europeiska systerorganisationer och vi hoppas fortfarande på att få till en ändring av skrivningarna i de föreslagna förordningarna. Även inom transportsektorn är det flera spännande remisser på gång bland annat om ändrade regler för B-körkort.

Energigas Sverige har också med anledning av de höga energipriserna, och de åtgärder som regeringen vidtar, gjort ett skriftligt inspel till energi- och digitaliseringsministern. Syftet var att uppmärksamma dem på att det även finns hushållskunder i Sverige som värmer sina hus med andra alternativ än el, exempelvis gaspannor och att det är viktigt att kriterierna för stödet tar hänsyn till de hushållskunder som idag värmer upp sina bostäder med gas då även dessa drabbats hårt av de ökade gaspriserna. Det är givetvis viktigt att stödet utformas på ett teknikneutralt sätt, och att samtliga alternativ och energislag hanteras likvärdigt för att det inte ska medföra en negativ snedvridning på marknaden. Enregigas Sverige menade därmed att ingen skillnad bör göras mellan hushåll som värmer sina hus med el och hushåll som värmer sina hus med gas.

Om ni inte redan har sett det så fick vi före jul en glädjande nyhet då biogas i gasnät äntligen får tillgodoräknas inom EU ETS (gäller från årsskiftet 2021/2022). Äntligen har en viktig pusselbit fallit på plats för industrins möjlighet att gå över till förnybar gas. Ett systemfel i EU:s handelssystem för utsläppsrätter har äntligen rättats till så att industrin från 1 jan 2022 kan köpa biogas som distribueras i gasnät utan att behöva köpa utsläppsrätter för den. Något som Energigas Sverige arbetat hårt för i flera år. Det kommer göra stor skillnad för svensk industri och för svensk biogasmarknad! Läs mer om regelverket och den nya vägledningen som publicerades 16 dec på Naturvårdsverkets webbplats.

Inom vätgasområdet pågår det många spännande saker och jag är väldigt stolt och glad över att berätta att Energigas Sverige har uppmanats av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap att engagera oss i International Energy Agencys Technical Collaboration Programme om vätgassäkerhet. Vår säkerhetchef Ben Bock deltar nu i arbetet och kommer bland annat att delta i studier om skyddsavstånd och explosionsfarliga områden för storskalig vätgashantering. IEA:s arbete ligger väl i linje med våra pågående svenska arbeten och planerade projekt och vi hoppas att både kunna bidra med svensk kunskap och ta del av globala erfarenheter.

Sist men inte minst vill vi slå ett slag för Gasdagarna 2022 som kommer att genomföras 18 – 19 maj i Båstad! Häng på låset och anmäl er så ses vi där om inte förr!

Maria Malmkvist
vd, Energigas Sverige

Länk till nyhetsbrevet