Den förnybara vätgasen har den senaste tiden blivit en allt viktigare del i omställningen till ett fossilfritt samhälle. EU har pekat ut den som ett ekonomiskt fokusområde för återstarten av Europa efter coronapandemin och satsar närmare 9 miljarder euro. År 2050 väntas vätgas svara för närmare en fjärdedel av Europas totala energibehov.

I arbetet som sker inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige finns förnybar vätgas med som lösning i flera branschers färdplaner för att nå de svenska klimatmålen. Därför ligger nu produktion av förnybar vätgas högt upp på agendan både för regeringen och för näringslivet. Fossilfritt Sverige tar därför fram ett förslag på nationell vätgasstrategi, där Energigas Sverige har varit delaktiga. I regeringens arbete med att ta fram en nationell strategi för elektrifiering samt inom energikommissionens arbete är förnybar vätgas också en viktig del.

Så hur hänger vätgasen ihop med elektrifieringen? På flera sätt. Ett av de viktigaste är att vätgas har förmågan att lagra energi. Om elen från exempelvis sol och vind används för att producera vätgas lagras energin i gasen och kan både sparas och flyttas. På så sätt kan elproduktionen från sol och vind både öka och effektiviseras. Förnybar vätgas kan även produceras av biogas.

Vätgasen kan sedan omvandlas till el i en så kallad bränslecell. Bränsleceller finns i alla storlekar, mest kända användningsområdet är i bilar och andra fordon som drivs med vätgas. De kan också användas för att försörja hus och andra byggnader med elektricitet. Även inom sjöfarten och tågtransporter händer det en hel del på vätgasområdet.

Annars används vätgas i dag främst inom industrin. Även här finns stora planer inför framtiden. Inte minst det svenska projektet Hybrit, som syftar till att tillverka fossilfritt stål, har fått stor uppmärksamhet internationellt.

Vätgasen är ett tydligt exempel på att elektrifieringen och energigaserna båda behövs för att vi ska klara klimatutmaningen och nå miljömålen. Läs mer om klimatmålen och gasbranschens färdplan mot ett fossilfritt Sverige här.