Det är den så kallade Landwärmedomen som kan läsas här. Domen har nu verkställts och Skatteverket anger på sin webbplats att myndigheten inte längre beviljar skattebefrielse för biogas respektive biogasol.

Energigas Sverige har tagit fram en begäran om åtgärder för att så fort som möjligt återställa skattebefrielsen för hållbar biogas och biogasol, som har skickats till Finansminister Elisabeth Svantesson med kopia till Energi- och näringsminister Ebba Busch, Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari samt Landsbygdsminister Peter Kullgren. Med våra förslag kan biogas och biogasol även fortsättningsvis bidra till svensk försörjningstrygghet och minskat fossilberoende samt driva miljö- och klimatomställning i stora delar av samhället. Vår begäran om åtgärder skickades till ansvariga ministrar den 24 mars.

Energigas Sverige vill att regeringen:

  1. Säkerställer att det inte blir några återkrav på den skattebefrielse för biogas och biogasol som redan har beviljats av Skatteverket,
  2. Återställer full skattebefrielse omgående med stöd av de ändringar av den så kallade Gruppundantagsförordningen, förkortat GBER, som godkändes av Kommissionen den 9 mars 2023.
  3. Omgående kommunicerar till marknaden att regeringen avser att vidta ovanstående åtgärder för att återinföra skattebefrielsen för biogas och biogasol.

Ni hittar all information kring denna fråga på vår webbplats. Där kan ni kan även läsa vår begäran om åtgärder. Stort tack för allas engagemang i denna fråga!

Det finns givetvis många andra viktiga frågor som Energigas Sverige arbetar med tillsammans med våra medlemsföretag. Det händer mycket inom EU där implementeringen av Fit for 55 fortsätter och där bland annat Gasmarknadspaketet och koldioxidnormer för tunga fordon är några viktiga frågor.

Energigas Sverige har även tagit fram en projektbeskrivning för vår satsning H2Safety, som är ett arbete med frågor som rör säkerhet och teknik kring vätgas. Just nu pågår arbetet med att säkerställa finansieringen av projektet och om det lyckas ska en projektledare som driver arbetet anställas. Om ni är intresserade av att delta i projektet så får ni gärna kontakta ansvarig chef Mattias Hanson. Han nås på mattias.hanson@energigas.se.

Tillsammans med våra medlemmar uppgraderar vi även vår klimatfärdplan. Vi är en av åtta organisationer som gör en uppgradering i år inom ramen för Fossilfritt Sveriges verksamhet. Det är ett viktigt arbete där våra önskemål till politiken är en del av inspelen till regeringens framtagande av den klimatpolitiska handlingsplanen som ska beslutas i höst.

Alla viktiga frågor kring våra energigaser kommer givetvis att diskuteras under Gasdagarna 2023 i Båstad. Programmet är i det närmaste klart och ni hittar det här. I år har vi många intressanta talare, bland annat får vi i sista sessionen – där vi Siktar mot stjärnorna – träffa Christer Fuglesang och personer från Swedish Space Center. Det är ett rekordår i år både då det gäller antalet anmälda i mars, antalet utställare och antalet samarbetspartners! Det känns givetvis väldigt roligt och jag hoppas att ni som vill gå anmäler er omgående och bokar hotellrum.

Även om man inte riktigt kan tro att det snart är påsk med tanke på snön som faller utanför fönstret så vill vi alla önska er alla en riktigt GLAD PÅSK!

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet