Mer förutsägbara tillståndsprocesser, högre tempo i omställningen och mer fokus på energieffektivisering är några av önskemålen. Energigas Sverige representeras av vd Maria Malmkvist i det Elektrifieringsråd som regeringen tillsatt. 

Läs mer i tidningen Energis enkät