• Hur kan man köpa biogas från gasnätet och få räkna det som nollutsläpp inom EU ETS?
  • Vad är skillnaden mellan ett biogascertifikat, en ursprungsgaranti och HBK-certifikat?
  • När krävs hållbarhetsbesked? Vad är status för det kommande biogasstödet?

Här kan du se inspelningen av presentationen som hölls av Linus Klackenberg på seminariet GreenGasGrids 27 Januari 2022. Seminariet arrangerades av Biogas Syd, Biogas Väst, Högskolan i Halmstad och Länsstyrelsen Skåne.

GreenGasGrid - ett samarbete för biogasanvändning i industrin

Den 27 januari anordnade Biogas Syd, Biogas Väst och Högskolan i Halmstad en informationsträff om biogas som möjliggörare för en fossilfri industri. I träffen deltog ett 70-tal industriföretag, biogasaktörer och experter samt regionpolitiker från Skåne, Västra Götaland och Halland.

Mötet visade tydligt att intresset från industrin för användning av stora volymer av biogas, både för processer och som insatsråvara, är stort och potentialen för utsläppsminskningar likaså. Deltagarna på mötet konstaterade att förutsättningarna för att realisera potentialen är bra just nu – förutsatt att inte EU sätter stopp för införandet av produktionsstödet för biogas som beslutades av riksdagen i december. En annan viktig pusselbit är att bygga samverkan mellan berörda aktörer, bland annat lantbruket, biogasproducenter, gasdistributörer och industriföretagen.

I slutet av april vill gruppen åter träffas för att diskutera vidare vad som behöver göras och hur det kan göras i samverkan.