Som tidigare har aviserats av regeringen avsätts ytterligare 100 miljoner kronor under 2019 för att kunna förlänga det tillfälliga stöd som biogasproducenter kunde söka förra året och som avsåg biogasproduktion under perioden oktober 2018-septemeber 2019. Stödet administreras av Jordbruksverket (se Jordbruksverkets hemsida).

Som det ser ut nu kommer Jordbruksverket att öppna ansökan till biogasstödet 2019 fredag 25 oktober 2019. Samma dag kommer Jordbruksverket att lägga upp all information om stödet på sin hemsida. Ansökan kommer att göras i Jordbruksverkets e-tjänst som nås via informationssidan på Jordbruksverkets webb.

Det troliga är att ungefär samma uppgifter kommer att efterfrågas som under den förra ansökningsomgången som stängdes den 28 september 2018. Det är dock inte beslutat ännu för vilken stödperiod ansökan kommer att gälla. Stödperioden kan inte påbörjas förrän tidigast dagen efter att ansökningstiden har gått ut. Därför är det troligt att stödperioden börjar tidigast i december 2019 och avslutas någon gång under 2020.

Uppdatering: I dag fredag 25 oktober meddelade regeringen i ett pressmeddelande att stödperioden är 1 december 2019 till 31 maj 2020.