Den nya förordningen anger hur det långsiktiga stödet till biogas ska se ut. Produktion av biogas som uppgraderas till samma kvalitet som naturgas ska ges ett stöd på upp till 30 öre per kilowattimme. Biogas som förvätskas till flytande form kan få ytterligare 15 öre per kilowattimme i stöd.

- Vi är mycket glada att regeringen nu genomför den här satsningen på biogas. Med ökad produktion och användning av biogas bygger vi upp svensk försörjningstrygghet samtidigt som vi bidrar till klimat- och miljömålen. Energigas Sverige har arbetat hårt för att den här satsningen ska bli verklighet och vi väntar nu spänt på att få se detaljerna i förordningen, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Ett långsiktigt produktionsstöd för biogas var en av flera åtgärdsförslag som lades fram av den statliga Biogasmarknadsutredningen redan 2019. I budgetpropositionen för 2022 avsattes 500 miljoner kronor i syfte att öka produktionen av biogas och stärka producenternas konkurrenskraft. Under 2023 och 2024 föreslås att 700 miljoner kronor per år tillföras för samma ändamål. Satsningen föreslås fortsätta till 2040, med en kontrollstation 2024.

- Vi ser ett ökat intresse att använda biogas och även att investera i biogasproduktion. Regeringens satsning kommer ha stor betydelse för utvecklingen av den svenska biogasmarknaden. Att bygga ut biogasproduktionen ligger också helt i linje med EU-kommissionens plan, REPowerEU, där ökad biogasproduktion har identifierats som en viktig åtgärd för att fasa ut beroendet av rysk gas, säger Maria Malmkvist.

Biogasproduktion är ett effektivt sätt att ta hand om samhällets avfall och göra det till användbara miljövänliga produkter – biogas och biogödsel. Biogas kan ersätta fossila bränslen och insatsråvaror inom industrin, i transportsektorn och till el- och värmeproduktion. Det minskar växthusgasutsläppen. Genom biogödseln återförs viktiga näringsämnen till marken, kretsloppet sluts och resurskrävande handelsgödsel kan ersättas.

Länk till regeringens pressmeddelande:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/03/stod-till-produktion-av-biogas/ 

Mer information:

Maria Malmkvist, vd
076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se

Anna Wallentin, avdelningschef Marknad och kommunikation
070-260 77 26, anna.wallentin@energigas.se

Ellenor Grundfelt, strategichef och ansvarig styrmedel
070-910 30 74, ellenor.grundfelt@energigas.se