Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om de långsiktiga förutsättningarna för biogasproduktion i Sverige. Åsa Westlund (S), ordförande i Riksdagens miljö- och jordbruksutskott, kommer att leda utredningen.

Utredningen ska analysera biogasens roll och konkurrensförutsättningar utifrån bland annat de nya energi- och klimatpolitiska målen, den ökade integreringen av biogasmarknaden i EU och utvecklingen mot mer förnybar energi i transportsektorn. Utredningen ska även vid behov komma med förslag på ändringar i lagstiftning och styrmedel för att biogasens nyttor ska kunna tas tillvara.

– Biogasen behöver konkurrenskraftiga och långsiktigt stabila spelregler om den ska kunna utvecklas i Sverige, bidra till omställningen till en cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

– Jag ser mycket fram emot att utreda den svenska biogasens framtid. Vi vet att biogas kan spela en viktig roll i omställningen för att nå våra klimat- och miljömål, säger Åsa Westlund, ordförande i Riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

Utredningsdirektiven beslutades igår och finns att ladda ner här. Uppdraget ska redovisas senast 3 juni 2019. Energiministern lanserade nyheten i radio 30 maj, samma dag som branschen träffades i Falkenberg för Gasdagarna 2018.

Åsa Westlund kommer att medverka i två av Energigas Sveriges seminarium i Almedalen: "Biogas bidrar till konkurrenskraft i alltfler branscher" och "Strategin för att realisera biogasens nyttor". Mer om vårt Almedalsprogram.