Gasdagarna är en årlig konferens som arrangeras av branschorganisationen Energigas Sverige. Här medverkar och deltar forskare, politiker och branschfolk.

Under inledningspasset 15 maj talar Ola Alterå, Klimatpolitiska rådet, om ”Framtida klimatutmaningar – hot och möjlighet”. Robert Andrén, gd Energimyndigheten, pratar om utmaningar för energisektorn och Åsa Westlund (S), riksdagsledamot, redogör Biogasmarknadsutredningens arbete. Dessutom hör vi om klimatutmaningar ur ett lokalt och regionalt perspektiv från Carina Färm, vd Vafab Miljö.

En stor del av programmet berör frågor kring förnybar energi, miljö och klimat. Bland annat håller Malin Strand från Fossilfritt Sverige i ett pass om de klimatfärdplaner som har tagits fram av stålindustrin, åkerinäringen och sjöfartsbranschen. Ett annat pass handlar om upphandlingens roll i omställningen till ett hållbart samhälle.

Milad Mohammadi, grundare av Järvaskolan och prisad talare, ger en inspirationsföreläsning om hur olikheter kan vara våra största möjligheter. Det blir även politisk debatt med fokus på energi och klimat med riksdagspolitikerna Magnus Ek (C), Lorentz Tovatt (MP), Cecilie Tenfjord Toftby (M) och Monica Haider (S).

Mer om programmet: http://www.energigas.se/kurs-konferens/seminarium-och-konferens/1905-gasdagarna-2019/

För mer information och ackreditering, kontakta:
Jonas Gustafsson, press- och kommunikationsansvarig, Energigas Sverige
0708-99 55 60, jonas.gustafsson@energigas.se