I dag rullar cirka 55 000 gasfordon på våra vägar. Ingen person har omkommit i samband med en gasbilsolycka under de 30 år gasfordon har funnits i Sverige. Att det ofta skulle inträffa olyckor med fordonsgasdrivna fordon, vilket framhållits i media av olika debattörer, är inte sant.

- Fordonsindustrin arbetar kontinuerligt med produktförbättringar inom alla säkerhetsområden. Det handlar ytterst om ett förtroende. Därför prioriterar vi ett nära samarbete med myndigheterna, säger Mattias Bergman, vd på Bil Sweden.

- Gasfordon används över hela världen. Tekniken uppfyller internationella krav och är väl beprövad och pålitlig. Vi jobbar ständigt med att förbättra regelverk och rutiner för att ytterligare förbättra gasfordons säkerhet, säger Maria Malmkvist, vd på Energigas Sverige.

Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige: 076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se
Ben Bock, chef säkerhet och teknik, Energigas Sverige: 072-708 00 93, ben.bock@energigas.se
Mattias Bergman, vd, Bil Sweden: 070-810 78 86, mattias.bergman@bilsweden.se
Ulf Svensson, Teknisk samordnare, Bil Sweden: 072-726 17 91, ulf.svensson@bilsweden.se

Mer om Bil Swedens och Energigas Sveriges säkerhetsarbete kring gasfordon