Det har givetvis sina utmaningar med tanke på omvärldsläget som snarare förvärras än förbättras. En god nyhet är dock att gaslagren på grund av den milda vintern är väl fyllda för tidpunkten, vilket förhoppningsvis ger bättre förutsättningar att klara kommande vinter. En utmaning är givetvis EU-tribunalens dom om den svenska skattebefrielsen för biogas och biogasol. Den 21 december 2022 kom en dom från Tribunalen om att ogiltigförklara EU-kommissionens beslut att godkänna Sveriges skattebefrielse av biogas och biogasol för perioden 2021–2030. Domen är ett resultat av den talan som det tyska företaget Landwärme GmbH väckte mot EU-kommissionen redan i oktober 2020. Domen kan överklagas inom två månader. Denna tid har inte passerat och i nästa nyhetsbrev vet vi förhoppningsvis mer om läget. Energigas Sverige arbetar givetvis aktivt med frågan.

Nu har det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd inletts. Det första mötet i Sverige under ordförandeskapet ägde rum i Kiruna 12 – 13 januari. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen var på plats och förutom samtal mellan regeringen och kommissionen om ordförandeskapets prioriteringar och aktuella frågor på EU:s agenda fick de även ta del av vad Kiruna har att erbjuda kring innovation, rymdforskning och grön omställning.

På tal om rymden så invigdes även Spaceport Esrange under dessa dagar under pompa och ståt. Representanter från det svenska kungahuset, regeringen och EU-kommissionen var på plats för att höra om alla spännande satsningar som pågår. Energigas Sverige var på besök där i höstas för att utbilda och diskutera användningen av flytande naturgas i rymden. Det kommer vi säkert att höra mer om framöver.

Många intressanta frågor kommer givetvis även att diskuteras under Gasdagarna 2023 som genomförs i Båstad den 24 – 25 maj. Ett antal samarbetspartners är klara, och vi hoppas och tror att det kommer att bli några fler. Utställningsplatserna släpptes måndagen den 16 januari kl 15.00. Efter cirka 30 minuter var 20 av de 26 platser vi har bokade. Nu har vi företag som står i kö för att få en plats och vi arbetar hårt med att se till att även dessa ska få vara med under Gasdagarna. Vi kan också lova ett nytt middagskoncept som vi hoppas att ni alla kommer att uppskatta! Mer än så säger vi inte nu utan det får ni se i maj. Det är givetvis mycket roligt med så stort intresse redan nu så gå in och anmäl er – detta vill ni inte missa!

Energigas Sverige har arbetat med frågan som rör gaspriskompensation för både privata konsumenter och företag. Detta för att det inte ska skapas en negativ snedvridning av marknaden och för att säkerställa att samtliga energislag hanteras likvärdigt. I den extra ändringsbudget för 2023 som regeringen presenterade alldeles nyss finns förslag om att tillföra medel i storleksordningen 150 miljoner kronor för ett tillfälligt ekonomiskt stöd till hushåll till följd av höga gaspriser. Stödet föreslås gälla från oktober 2021 till september 2022. Skälet för regeringens förslag är att priserna på gas har ökat till mycket höga nivåer, vilket har medfört att många hushåll som använder gas har fått kraftigt höjda kostnader. Detta, menar regeringen, gäller i synnerhet för kunder längs det västsvenska naturgassystemet, som är en del av det sammanlänkade europeiska gasnätet. Förslag på förordning är nu ute på remiss.

Detta är en positiv nyhet och Energigas Sverige är glada att regeringen lägger fram förslaget. Vi tycker dock självklart att även bostadsrättsföreningar och företag borde omfattas. Att båda Sveriges reglerade gasnät omfattas är också viktigt.

Förra året så här dags skrev jag om EU:s koldioxidnormer för lätta fordon som nu är beslutade och som tyvärr innebär att förbränningsmotorn i lätta fordon förbjuds år 2035. Det är självklart att el och vätgas ska ha stor roll i omställningen av transportsektorn men vi anser att även biogasen har en stor och viktig roll i detta sammanhang. Nu förväntar vi oss inom kort ett förslag på koldioxidnormer för tunga transporter där vi hoppas att EU har en bredare syn på omställningen och där samtliga förnybara alternativ kan användas för att göra den omställning som krävs.

Som ni förstår av ovanstående så kommer 2023 att bli ett intensivt år! Låt oss gemensamt ta oss an alla utmaningar och möjligheter som finns för att driva utvecklingen och omställningen framåt.

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet

Prenumerera på nyhetsbrevet