I går fattade regeringen beslut om en ny klimatpremie som ger stöd till vissa tyngre miljöfordon, bland annat tunga gaslastbilar. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser.

Premien betalas ut vid inköpstillfället till de företag, kommuner och regioner som köper in tunga lastbilar som drivs av el, gas eller bioetanol. Premien är på 20 procent av inköpspriset och kommer enligt miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) att räcka till cirka 70 fordon.

– Det är mycket bra att regeringen nu inför det stöd till bland annat gaslastbilar som de aviserade redan förra hösten. Det kommer att driva på omställningen av transportsektorn och bidra till minskade utsläpp, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Totalt uppgår premien till 20 miljoner kronor för 2020, men enligt plan ska stödet gälla fram till 2023. Om det blir en fortsättning eller inte avgörs av kommande budgetpropositioner.

Stödet kommer inte att kunna betalas ut retroaktivt. Det innebär att det endast är fordon inköpta efter 7 september som kan få del av stödet. Det är Energimyndigheten som får i uppdrag att betala ut den nya premien, som även gäller större arbetsmaskiner som drivs på el.

– Det är bra att även arbetsmaskiner kan ta del av stödet, men tråkigt att det bara gäller eldrift och inte maskiner som drivs av gas eller andra förnybara bränslen, säger Maria Malmkvist.

Läs pressmeddelandet från regeringen:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/08/premie-ska-ge-fler-miljolastbilar-och-eldrivna-arbetsmaskiner/

Mer information:
Jonas Gustafsson, press- och kommunikationsansvarig,
0708-99 55 60, jonas.gustafsson@energigas.se

Kommentarer:
Maria Malmkvist, vd,
076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se