Den 16 mars hade vi en heldag i Stockholm om industrins behov av olika energikällor, om den internationella konkurrensen, spännande framtidslösningar med minskad klimatpåverkan från industrin och energigasernas roll. Seminariet var ett samarrangemang av Energigas Sverige, Svenskt Näringsliv, IKEM och Jernkontoret.

Läs mer om seminariet.