Sjöfarten står inför en stor omställning, med skärpta miljökrav kring utsläpp. Det gör att rederierna ser sig om efter alternativ till bunkerolja och marin diesel. Ett av de bästa, kommersiellt tillgängliga alternativen i dag är flytande naturgas, LNG.

– LNG minskar utsläppen av koldioxid och ger stora förbättringar i luftkvalitet. LNG har i princip inga svavelutsläpp och utsläppen av partiklar är små. Det ger stora positiva hälsoeffekter i städer som har hamnarna centralt och skapar även en renare arbetsmiljö ombord på fartygen, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

På lång sikt lägger användningen av LNG grunden för att växla över till flytande biogas, LBG, som fartygsbränsle. Flytande biogas är i praktiken samma bränsle som flytande naturgas, med den skillnaden att biogas är av förnybart ursprung medan naturgas är fossilt.

Flera bunkringar med LBG har redan skett i Sverige, bland annat i Swedegas nya LNG-terminal i Göteborg.

– Sjöfarten har identifierats som en av de största utmaningarna i omställningen från fossilt till förnybart. Genom introduktionen av LNG – och en successiv infasning av LBG – skapar vi goda förutsättningar för klimatneutrala sjötransporter i framtiden, säger Maria Malmkvist.

Läs mer om LNG i sjöfarten: https://www.energigas.se/fakta-om-gas/saa-haer-anvaends-gas-i-sverige/sjoefart/
Högupplöst bild finns i vårt pressrum: http://meltwater.pressify.io/image-details/5c9c86dc278d9610009c464d/5a45175db36f120e000feaf6?sh=false

Destination Gotlands film om M/S Visborg

För mer information, kontakta:
Jonas Gustafsson, press- och kommunikationsansvarig,
0708-99 55 60, jonas.gustafsson@energigas.se
Kommentarer:
Maria Malmkvist, vd,
076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se
Fredrik Svensson, ansvarig vägtransporter och sjöfart,
076-799 55 44, fredrik.svensson@energigas.se