– Den här anläggningen underlättar för biogasproducenter att få ut sina produkter i nätet, säger Bo Winberg vid företaget Euromekanik, som har levererat anläggningen som mäter och analyserar biogasinmatningen till det lokala gasnätet.

Mätstationen mäter flöde/energiflöde och analyserar gaskvalitet för att blanda in biogas på nätet.

– Systemet beräknar med stor noggrannhet hur mycket biogas som tillförs och vilka värden den totala utmatade gasen till det lokala nätet har, säger Bo Winberg.

I det lokala gasnätet i Falkenberg består gasen till närmare hälften av biogas. En del av biogasen finns redan i leveransen från Swedegas stamnät, det vill säga den ledning som levererar naturgas från kontinenten, via Skåne och Halland till södra Bohuslän. Till det lokala nätet i Falkenberg adderas ytterligare biogas.

Biogasen i Falkenberg kommer från en rötningsanläggning som drivs gemensamt av E.on, Falkenbergs kommun och GeKås Ullared.

– Det lokala avfallet blir lokal energi, säger Henrik Adamsson, som är projektledare hos nätägaren Weum (tidigare E.on Gas).

Tekniken i mätstationen medger dessutom att biogas kan adderas utan tillsats av propan, vilket var en förutsättning tidigare. Stationen är den tredje i sitt slag i södra Sverige. Närmast före den i Falkenberg invigdes en mätstation i Eslöv i oktober.

Gasbranschen har målsättningen att all gas ska vara fossilfri 2050. I stamnätet längs västkusten är andelen biogas enligt Swedegas Gasbarometer nu uppe i cirka 20 procent.