Om utredningens förslag – som särskilt lyfter vikten av långsiktighet – blir verklighet, kommer svensk biogas att ta ett stort kliv framåt!

I början av december beslutade regeringen om ändringar i förordningen om klimatbonusbilar. Ändringarna innebär bland annat att även nytillverkade, efterkonverterade gasbilar kan få bonus inom ramen för bonus malus. Det kommer att ge ytterligare en skjuts till den uppåtgående gasbilsmarknaden, och förhoppningsvis kan det få fler tillverkare att lansera gasbilsmodeller.

Regeringen har också kommit med ett förslag på ny miljöbilsdefinition, som nu är på remiss. Enligt förslaget ska regelverket för klimatbonusbilar gälla även som definition på miljöbilar. Ytterligare en positiv nyhet för gasbilsmarknaden alltså.

En fjärde julklapp är att regeringen föreslår att biogasol som används för uppvärmning ska befrias från energi- och koldioxidskatt. Biogasol som används som motorbränsle är skattebefriad sedan tidigare. Syftet är att minska utsläppen av koldioxid och bidra till att nå målen om nettonollutsläpp till 2045. Även detta förslag är nu på remiss.

Långsiktiga spelregler kring biogas, klimatbonus till efterkonverterade gasbilar, ny miljöbilsdefinition och skattebefrielse för biogasol har legat på vår önskelista ett bra tag, så det känns verkligen skönt att förslagen ligger i linje med våra önskemål.

I början av 2020 lanserar vi gasbranschens färdplan inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Vi kommer att arrangera ett frukostseminarium 29 januari, och i februari sker sedan den formella överlämningen till regeringen. Mer information kring dessa händelser kommer framöver på vår webbplats och i våra sociala kanaler.

I anslutning till lanseringen av färdplanen kör vi kampanjen #gasförframtiden på sociala medier. Vi tar tacksamt emot all hjälp ni kan ge för att få ut kampanjen så brett som möjligt – gilla, dela, kommentera! Ni hittar kampanjen på Facebook, Linkedin, Twitter och Youtube .

Alla vi på Energigas Sverige vill också passa på att tacka er för ett mycket gott samarbete under 2019. Vi ser fram emot ett nytt spännande år tillsammans med er – vi har ju bland annat fler punkter att beta av på vår önskelista till politikerna.God Jul och Gott Nytt År,

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet