Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det kräver genomgripande förändringar i hela samhället. Nu har vi i gasbranschen beslutat oss för att ta fram en färdplan för hur energigaserna kan bidra till den förändringen. Arbetet görs inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige.

Totalt använder vi omkring 20 terawattimmar energigaser i Sverige. Trenden är att användningen ökar när energigaser ersätter olika fossila oljeprodukter. Det ger bland annat minskade miljö- och klimatutsläpp. Vi och Fossilfritt Sverige ser att energigaserna kan hjälpa till att lösa flera av de stora samhällsutmaningarna. Nu tar vi alltså fram en färdplan för att visa hur. Hör gärna av er om ni har inspel till vårt arbete, som är i full gång.

Om ni besöker Gasdagarna – vilket jag givetvis tycker att ni ska – finns också ett pass där vi tar upp just Klimatfärdplanerna. Malin Strand från Fossilfritt Sverige är moderator och som talare har vi representanter från stålindustrin, åkerinäringen och sjöfarten. På talarlistan för Gasdagarna 2019 finns även bland andra Ola Alterå, Robert Andrén, Carina Färm, Milad Mohammadi och Åsa Westlund. Dag två inleds med ett internationellt pass med Samuel Maubanc, Liquid Gas Europe, Peter Klüsener, Siemens, Johanna Lamminen, Gasum och Hans Kreisel, Swedegas/Weum.

Mer information om program, boende och anmälan finns på webben. Sista dagen att anmäla sig är imorgon fredag 26 april.

Sedan förra nyhetsbrevet har regeringen kommit med sin vårändringsbudget. Som vi befarade chockhöjs skatten på bland annat naturgas för kraftvärme inom EU ETS. Vi inriktar oss nu på att hitta vägar som kan dämpa effekten av skattesmällen. Vi har nyligen skickat en hemställan om att bränslen som eldas i kraftvärmeverk skattemässigt ska få fördelas fritt mellan el- och värmeproduktion i anläggningen. Dessutom arbetar vi vidare för att biogas som samdistribueras via gasnätet ska tilldelas elcertifikat och tillgodoräknas i EU ETS.

Följ oss på sociala medier för att inte missa kommande nyheter om Gasdagarna, kraftvärmeskatten och annat gasrelaterat. Vi finns bland annat på facebook, Linkedin och Twitter.

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet här