De företag som är avsändare till brevet producerar och använder biogas och biogasol. Inom EU:s statsstödsregler betraktas de därför som mottagare av det statsstöd som skattebefrielse utgör. Om EU-kommissionen vid en granskning i efterhand skulle underkänna användningen av GBER skulle dessa företag i värsta fall kunna bli återbetalningsskyldiga. I brevet förmedlar företagen att det är väl införstådda med det, men ändå vill att regeringen återinför skattebefrielse för biogas och biogasol under GBER. Alternativet – att branschen ska bära full skatt i väntan på nya statsstödsgodkännanden från EU-kommissionen – är inte ett gångbart alternativ. Branschen kan helt enkelt inte bära full skatt under så lång tid (cirka 15 månader eller mer).

Genom brevet kräver företagen att regeringen omgående förbereder en anmälan om skattebefrielse under GBER (som skickas till Kommissionen när de nya bestämmelserna i GBER har trätt i kraft) samt påbörjar lagstiftningsprocessen för den lagändring som krävs och ger den politisk prioritet.

Maria Malmkvist, VD på Energigas Sverige, stödjer företagens uppmaning:

- Brevet visar hur viktig skattebefrielsen är för företagen. De vet att de kan bli återbetalningsskyldiga om EU-kommissionen ändrar metodik och villkor framgent, men de vill ändå att skattebefrielsen återställs under GBER.

Bakgrund:

Skattebefrielsen för hållbar biogas och biogasol – en av grundbultarna i svensk klimatpolitik – har bidragit till svensk försörjningstrygghet och minskat fossilberoende samt drivit miljö- och klimatomställning i stora delar av samhället. Men efter en dom i EU-tribunalen den 21 december 2022 ogiltigförklarades EU-kommissionens godkännande av den svenska skattebefrielsen. Trots att det bara gått ett par månader sedan Skatteverket meddelade att skattebefrielse för biogas eller biogasol inte längre kan beviljas, syns redan förödande konsekvenser som utgör ett direkt hot mot den fantastiska utveckling som skattebefrielsen har bidragit till.

För mer information kontakta:

Anna Wallentin, avdelningschef Marknad och kommunikation, Energigas Sverige
anna.wallentin@energigas.se, 070-260 77 26

Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige
maria.malmkvist@energigas.se, 076-803 39 29