– Det här är ett mycket efterlängtat besked, från oss i branschen men inte minst från Sveriges alla gasbilsägare. Energigas Sverige har hela tiden varit positiva till de nya besiktningsreglerna, som ökar fordonens säkerhet. Däremot är det inte rimligt att de som vill dra sitt strå till stacken genom att göra ett klimatsmart val ska straffas med en högre avgift. Toppen att regeringen nu rättar till det, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Regeringen ger i uppdrag till Transportstyrelsen att utreda hur det ska gå till att ta bort merkostnaden. Uppdraget är en del i att skapa en fossilfri fordonsflotta, och ska redovisas senast 30 juni 2021.

 

Mer om regeringsuppdraget: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/regeringen-vill-ta-bort-merkostnad-vid-besiktning-av-gasbilar/

Mer om besiktning av gasbilar: https://www.energigas.se/om-oss/nyheter-och-press/nyheter/nya-besiktningsregler-for-gasfordon/

Mer information:
Jonas Gustafsson, press- och kommunikationsansvarig,
0708-99 55 60, jonas.gustafsson@energigas.se
Kommentarer:
Maria Malmkvist, vd,
076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se