Tidig varning är den lägsta av tre möjliga krisnivåer för gas och innebär inte en neddragning av gasleveranser i Sverige. Det är en signal från Energimyndigheten, till branschaktörer och gaskonsumenter anslutna till det västsvenska gasnätet, om att gasmarknaden är ansträngd och en försämrad gasförsörjningssituation kan uppstå.

Försörjningssituationen för gas i Sverige är fortsatt robust. Lagren i Europa, och i den svensk-danska delen av systemet, är välfyllda inför hösten.

Beslutet från myndigheterna i Danmark (som utlyste krisnivå tidig varning 20 juni) och Sverige har sin grund i den kraftiga reduceringen av gasleveranser till Europa via Nord Stream 1, samt den politiska osäkerheten kring gasleveranserna. Med tidig varning vill myndigheterna skicka en signal till marknadens aktörer att planera för sin försörjning av gas på längre sikt.

Krisnivå tidig varning för det västsvenska gassystemet råder tills annat meddelas.

Mer information

Energistyrelsen

Energimyndigheten

Nordion Energi

Definitioner av krisnivåerna enligt Nationell krisplan för Sveriges naturgasförsörjning