Vi är väldigt glada och stolta över att Energigas Sverige har uppmanats av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap att engagera oss i International Energy Agencys Technical Collaboration Programme om vätgassäkerhet.

Vår säkerhetchef Ben Bock deltar nu i arbetet och kommer bland annat att delta i studier om skyddsavstånd och explosionsfarliga områden för storskalig vätgashantering.

– IEA:s arbete ligger väl i linje med våra pågående svenska arbeten och planerade projekt, säger Ben, och vi hoppas att  både kunna bidra med svensk kunskap och ta del av globala erfarenheter.