Då det gäller påverkan på gasmarknaden och vad som sker så hänvisar Energigas Sverige framför allt till Energimyndigheten som har aktuell information på sin webbplats. Energimyndigheten har nära dialog med aktörerna på den svenska marknaden och givetvis även på den danska sidan. Energimyndigheten gör bedömningar av läget löpande.

I ett möte 2022-03-03 bedömde Energimyndigheten att det på kort sikt inte finns någon risk för brist eller omfattande försörjningsstörningar i leveranserna av el, gas eller drivmedel i Sverige. Energiflödena i Europa är för närvarande i stort opåverkade, men energipriserna är höga och volatila. Energileveranser från Ryssland fungerar enligt uppgifter normalt, det finns i nuläget inga indikationer på en hastig bristsituation. Sverige är i ganska låg grad direkt beroende av ryska energileveranser men kan samtidigt bli påverkad av internationella flöden.

Energigas Sverige menar att dagens situation med tydlighet visar att det finns flera anledningar att ställa om från fossilt till förnybart och här spelar de förnybara gaserna en viktig roll. Både för försörjningstryggheten, för klimatet och för utvecklingen av den cirkulära ekonomin. Potentialen för betydligt mer produktion av biogas finns, och intresset för förnybar vätgas växer. Även biogasol och förnybar DME kommer att spela roll i denna omställning.

Mitt i det fruktansvärda ser vi hur människor enas och arbetar tillsammans för att göra skillnad. Det är så det borde vara med människor – och mänskligheten – alltid.

Tag hand om er,

Kollegorna på Energigas Sverige genom Maria Malmkvist