Energigas Sverige tillsammans med gasbranschen har under flera år drivit frågan om att Sverige behöver skapa långsiktigt goda förutsättningar för biogasmarknaden som en viktig del i omställningen till ett hållbart samhälle.

Sverige behöver ställa om till ett fossilfritt och cirkulärt välfärdssamhälle där avfall och restprodukter nyttjas optimalt för att producera energi, drivmedel, växtnäring och insatsråvara till industrin. Det är vi alla överens om och gasbranschen arbetar hårt för att det ska bli verklighet genom att investera i produktion och infrastruktur. Intresset och efterfrågan på förnybara alternativ som biogas växer inom både vägtransporter, sjöfart och industri.

Nu får vi bevaka utformningen av stödpaketet och hålla tummarna för att regeringens budgetproposition beslutas av riksdagen, så att stödpaketet kan införas 2022 så som regeringen har tänkt. Om det blir grönt ljus i riksdagen börjar pusselbitarna falla på plats för en ökad biogasproduktion i Sverige. Det finns fortfarande delar som saknas och behöver finslipas för att potentialen för förnybara energigaser ska realiseras i sin helhet, och de bitarna jobbar vi såklart vidare med. I det sammanhanget är det bland annat viktigt att regeringen går vidare och utreder det så kallade stödpaket 2 i biogasmarknadsutredningens betänkande.

Sedan förra nyhetsbrevet har Energigas Sverige arbetat hårt tillsammans med gasbranschen för att svara på alla remisser som skickades ut under semestern. Tusen tack till alla för kloka tankar och synpunkter. Alla remissvar finns på vår webbplats. Energigas Sverige har även tagit fram en EU-utblick som beskriver de olika förslagen i Fit for 55, med reflektioner för några av dem kring vilka konsekvenser de kan få för den svenska gasbranschen. EU-utblicken skickas ut till alla våra medlemmar under denna vecka.

Nu fortsätter EU-arbetet med att svara på ett antal konsultationer som är öppna fram till mitten av oktober.

Efter sommaren har Energigas Sverige tillsammans med medlemsföretag slutfört utbildningen av de sex kemenheter som finns över hela Sverige. Kemenheten i Perstorp har redan förklarat sig operativ och vi hoppas att även resterande fem enheter ska göra detsamma under hösten. Konceptet har väckt stort intresse även utanför landets gränser och en särskild presentation genomfördes av inbjudna gäster i dag.

En annan spännande händelse är att vi nu kan gå tillbaka till kontoret. Vi har följt Folkhälsomyndighetens riktlinjer och har arbetat hemifrån sedan mitten av mars förra året. Från och med nästa vecka kommer vi att finnas på kontoret igen. Det känns overkligt att få träffa alla fantastiska kollegor igen på måndag. De har alla gjort en strålande insats och drivit Energigas Sveriges verksamhet framåt på ett effektivt och framgångsrikt sätt trots pandemin.

Nu ser vi fram emot en ljusare framtid trots att höstmörkret sänker sig över oss!

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet