Mot bakgrund av den värld vi ser idag är vi extra glada över att Joakim Paasikivi från Institutionen för krigsvetenskap, vid Försvarshögskolan, kommer att avsluta Gasdagarna 2024 i Båstad. Vi törs lova att det blir en intressant presentation på temat Rysslands utmaning av säkerhetsordningen, men även om andra händelser i vår omvärld.

Joakim Paasikivi

Det kommer givetvis att vara många andra intressanta talare också på Gasdagarna 2024 och jag hoppas att ni har anmält er, annars kan du göra det här! Vi ser verkligen fram emot att träffa er alla och att återigen kunna nätverka, lyssna på intressanta talare, besöka alla våra utställare och umgås. Det är verkligen en av årets höjdpunkter!

Igår hade vi även glädjen att lansera Industrins biogaskommission med ett seminarium i riksdagen. Statssekreterare Daniel Westlén var på plats, tillsammans med ett tiotal riksdagsledamöter. Värdar för lanseringen var Fredrik Olovsson (S) och Larry Söder (KD). På scenen hade vi representanter från SSAB, Höganäs, Perstorp och IKEA som fick ge sin bild av behovet av biogas för omställningen till fossilfrihet. För att omställningen ska ske behövs en utökad biogasproduktion och en effektiv distribution. Övriga företag som ingår i satsningen är IKEM, Nordion Energi, Gasum Uniper, Avfall Sverige och Energigas Sverige.

Vi är stolta över att vi utgör sekretariatet för Industrins biogaskommission. Syftet med kommissionen är att bidra till förståelse för industrins behov av biogas som insatsvara - både som råvara och som del i metallurgiska processer för tillverkning av material eller stål. Kommissionens samlar industriföretag som själva använder biogas som råvara eller som del i metallurgiska processer i sin produktion, producenter och leverantörer av biogas, samt företag som arbetar med infrastruktur eller som på andra sätt är berörda. Kommissionen kommer att samla kunskap och ta fram nödvändiga förslag för att möta industrins behov av biogas till 2030. Kommissionen kommer att arbeta fortlöpande för ökad kunskap och relevanta förslag och kommer i början av 2025 presenteras i en slutrapport med konkreta förslag som då överlämnas till politiken. Arbetet bedrivs öppet och transparent. Mål, aktiviteter och de företag som ingår är publikt. Om du vill veta mer eller har frågor hör gärna av dig till projektledare Michelle Elger Ekman.


Prenumerera på nyhetsbrevet


För några veckor sedan beslutade Kommissionen om att inleda den fördjupade granskningen för att bedöma om den svenska skattebefrielsen för biogas och biogasol som används för uppvärmning eller som motorbränsle är förenliga med EU:s statsstödsregler, se Kommissionens pressmeddelande här. Kommissionens beslut är nu äntligen offentliga. I besluten beskrivs Kommissionens preliminära bedömningar och de osäkerheter Kommissionen ser avseende skattebefrielsens förenlighet med statsstödsreglerna. Nu inbjuds den svenska regeringen och andra berörda parter att inom en månad lämna synpunkter på besluten. Kommissionen vill särskilt att det klargörs om stödet är proportionerligt med tanke på att stöd kumuleras när produktionsstöd även beviljas biogasen i till exempel Danmark eller om det finns risk för så kallad överkompensation. När tiden löpt ut ska Kommissionen överlämna inkomna synpunkter till den svenska regeringen som sedan ska yttra sig över de inkomna synpunkterna inom en föreskriven tidsfrist som normalt inte ska överskrida en månad, men kan förlängas om antalet inkomna synpunkter är stort. Energigas Sverige kommer att svara på granskningen för hela gasbranschens räkning. Hör gärna av er till Anna Wallentin om ni har några frågor.

Arbetet med frågorna som rör EU ETS 2 pågår intensivt och det är roligt att flera företag har valt att ansluta sig till vår grupp som arbetar med dessa frågor. Energigas Sveriges förslag till svar på remiss av Naturvårdsverkets förslag till implementering är nu utskickat för förankring i våra medlemsgrupperingar. Slutligt svar ska skickas till Regeringskansliet senast 2024-03-11. I arbetet med EU ETS 2 har Energigas Sverige också bistått Naturvårdsverket med kommentarer på Kommissionens vägledning till Övervaknings- och rapporteringsförordningen för att säkerställa att massbalans ska accepteras inom handelssystemet, både för rörbundna och flytande energigaser.

Arbetet med uppgraderingen av gasbranschens klimatfärdplan fortgår och vi planerar nu för en lansering i september och en överlämning av färdplanen under Fossilfritt Sveriges årliga konferens i oktober. Stort tack till alla er som engagerar er och som kommer med kloka bidrag till arbetet!

Sedan förra nyhetsbrevet har vårt projekt H2Safety kommit i gång på riktigt. Vår nya kollega Viktor Eklund är på plats, och han är redan engagerad och driver projektet tillsammans med de som ingår. Viktiga frågor att arbeta med har identifierats och nu tar arbetet fart. Stort tack till er alla som deltar i projektet! Det är oerhört värdefullt att kunna sätta fokus på de viktiga säkerhets- och teknikfrågor som finns för vätgasen. Det går fortfarande att engagera sig i projektet, kontakta Viktor Eklund om ni är intresserade.

Miljöbilsdefinitionen har ändrats flera gånger genom åren. Nu har Landsbygds- och infrastrukturdepartementet tagit fram ett förslag på ny miljöbilsdefinition som ska träda i kraft redan 1 april 2024. Enligt förslaget ska miljöbilsdefinitionen omfatta el-, biogas- och vätgasbilar fram till 2030. Därefter är förslaget att endast el- och vätgasbilar omfattas. Energigas Sveriges remissvar finns att läsa här.

Energigas Sverige planerar även för Almedalen veckan efter midsommar. Vi finns på plats hela veckan och deltar gärna i debatter, paneler och runda bordssamtal. Hör gärna av er till Anna Wallentin om ni vill veta mer.

Som ni förstår av ovanstående har 2024 rivstartat och det är både utmanande och roligt. Tillsammans kan gasbranschen göra skillnad på riktigt.

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet