Det är en utmanande uppgift att ha en uppdaterad och genomarbetad omvärldsanalys då det sker förändringar varje dag, varje minut. Höga energipriser, hög inflation, fortsatt krig i Ukraina och nu eventuellt sabotage mot gasledningarna i Östersjön är bara några exempel på orsaker som skapar osäkerhet på marknaden. Det är dock positivt att Baltic Pipe är invigd och att de europeiska gaslagren är välfyllda. Vi får alla samarbeta och på så sätt gemensamt klara de utmaningar vi har framför oss.

I denna oroliga värld har Sverige gått till val. Nu har alla röster räknats och nya (och gamla) ledamöter tagit plats i riksdagen. Det har varit en ganska hetsig valrörelse, men nu är det dags att komma överens om en statsminister och en regering. Låt oss hoppas att det inte drar ut allt för mycket på tiden. I en orolig omvärld behöver vi få en regering på plats. Den nya regeringen, oavsett hur den ser ut, kommer att stå inför oerhört stora utmaningar. En ökad produktion av förnybar gas kan bidra till att lösa en del av dem. Jag tänker då särskilt på en ökad försörjningstrygghet samtidigt som vi tacklar klimatkrisen. Men som ni alla vet bidrar förnybara energigaser till betydligt fler samhällsnyttor än så. Det ska vi berätta för både nya och gamla politiker i berörda utskott så snart ledamöterna är tillsatta i början av oktober.

Under valrörelsen skrevs det mycket om kompensation till privatpersoner och företag för de höga elpriserna. Energigas Sverige vill lyfta det faktum att detta gäller även för gaskunder – både privatpersoner och företag. De är hårt drabbade av de höga priserna och i lika stort behov av kompensation som elkunderna. För många företag spelar gasen en avgörande roll i viktiga industriella processer. Det är företag som producerar produkter som vi alla på något sätt kommer i kontakt med. Många av dessa företag har även höga ambitioner i att ställa om från fossilt till förnybart. Med skenande gaspriser, och med kompensation endast för att sänka elkostnaden, snedvrids konkurrensen och riskerar företags viktiga satsningar på omställningen till förnybart.

Omvärlden förändras även här på kontoret. Tyvärr har både Johan Laurell, fokusområdesansvarig för Vägtransporter och Sjöfart, tillika projektledare för Drive LBG och Ben Bock, avdelningschef Säkerhet och teknik sagt upp sig och slutar senare i höst. De har båda fått nya spännande jobb och vi önskar dem givetvis stort lycka till. Mattias Hanson kommer att ta över Bens roll som avdelningschef. Jag är övertygad om att det kommer att bli väldigt bra då Mattias både har den erfarenhet och kunskap som behövs för att axla rollen. Vi annonserar nu efter en person som kan ta över Mattias arbetsuppgifter och jag hoppas att ni kan hjälpa oss att sprida annonsen, och tipsa bra och kloka personer om en spännande och intressant tjänst.

Vi är flera från kansliet som kommer att vara i Linköping i nästa vecka på Nordic Biogas Conference – jag hoppas verkligen att vi ses där!

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet