Fjolåret blev ett fantastiskt år för den ekologiska maten. Enligt oberoende Ekowebs marknadsrapport för svensk ekologisk livsmedelsmarknad blev 2017 ett nytt rekordår för försäljningen. Rapporten visar att ekomatens andel av livsmedelsförsäljningen nu uppgår till nästan 10 procent. Värdet av försäljningen har fyrdubblats på tio år!

När svenskarna efterfrågar mer ekologisk mat, ökar behovet av att producera maten effektivt. För att kunna göra det krävs tillgång till biogödsel, som är en värdefull restprodukt när biogas produceras av matavfall.

Så när du samlar in matavfall under diskbänken, åker till jobbet i biogasbuss och köper ekologisk mat i din matbutik – är du en del av samma kretslopp.

Tendensen är dessutom att allt fler som köper ekologiskt vill ha närproducerad mat. Den utvecklingen gör att behovet av ett lokalt kretslopp ökar.

Ofta tänker vi på biogas som bränsle i bilar och bussar. Men biogas är mer än ett bränsle, det är ett system för ett hållbart samhälle. Miljönyttorna märks inte bara i avgasröret, utan i stora delar av produktionskedjan.

Produktionen av fossila bränslen som diesel och bensin är helt och hållet miljöbelastande, till skillnad från biogasen som bland annat löser avfallsproblem och ekologiskt odlingsbehov medan den produceras. Det är rimligt att denna stora skillnad får genomslag i politiska beslut.

För att ansvariga politiker och myndigheter ska bli bättre på att uppmärksamma biogasens alla samhällsnyttor har vi utsett 2018 till biogasens år. Följ oss på #Biogas2018!