Energigas Sverige tillsammans med gasbranschen har under flera år drivit frågan om att Sverige behöver skapa långsiktigt goda förutsättningar för biogasmarknaden som en viktig del i omställningen till ett hållbart samhälle. Den statliga Biogasmarknadsutredningens förslag om produktionsstöd var utmärka och hyllades av företag och branschorganisationer, kommuner, regioner, myndigheter och forskare. Nu är det oerhört glädjande att regeringen har med förslaget i höstens budgetproposition, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Sverige behöver ställa om till ett fossilfritt och cirkulärt välfärdssamhälle där avfall och restprodukter nyttjas optimalt för att producera energi, drivmedel, växtnäring och insatsråvara till industrin. Det är vi alla överens om och gasbranschen arbetar hårt för att det ska bli verklighet genom att investera i produktion och infrastruktur. Intresset och efterfrågan på förnybara alternativ som biogas växer inom både vägtransporter, sjöfart och industri.

– Alla alternativ kommer att behövas för att nå målen. Det finns inte en lösning som kan ersätta de fossila bränslen som används idag. Både biogas och andra förnybara alternativ behövs, och marknaden finns för att samtliga dessa alternativ ska kunna växa och på så sätt gemensamt bidra till omställningen, menar Maria Malmkvist.

Biogasen är avgörande för att nå Sveriges högt satta miljö- och klimatmål, och förtjänar att värderas därefter. Våra matrester, avloppsvatten, gödsel och andra restprodukter blir till förnybar energi, samtidigt som vi löser ett avfallsproblem och producerar biogödsel till ekologisk mat. Landsbygd möter stad i ett kretslopp med unika samhällsnyttor och stor utvecklingspotential. Biogas är cirkulär ekonomi praktiken.

– Vi är världsledande på biogas i Sverige. Men vi har potential att bli ännu bättre och producera ännu mer klimatsmart bränsle av vårt matavfall och andra restprodukter. Hittills har vi bara realiserat 5–10 procent av den tekniska potentialen till 2030, men med den helhetssatsning och långsiktighet som Biogasmarknadsutredningen föreslog 2019 kan utvecklingen ta fart på allvar. Det långsiktiga produktionsstödet som regeringen aviserade idag är en stor och viktig del av den satsningen, säger Ellenor Grundfelt, strategichef på Energigas Sverige och en av experterna i Biogasmarknadsutredningen.

 

Länk till digital pressträff med Per Bolund och Märta Stenevi:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/digital-presstraff-med-per-bolund-och-marta-stenevi/

Mer info:
Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige
076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se

Ellenor Grundfelt, strategichef, Energigas Sverige
070-910 30 74, ellenor.grundfelt@energigas.se